Hack Game On Website > Hack Facebook

โปรอัพคอกหมู

(1/54) > >>

khanchitchai:
โปรคอกวิธีใหม่ http://www.bot2x.com/
1 เปิด Charles Web Debugging Proxy
2 เข้าเกมสฺ์ รอโหลดจนเสร็จ ไปคอกเพื่อน แล้วจดไอดีเพื่อนมา

*******วิธีหาไอดีเพือน
ในโปร ด้านซ้ายเลือกหา แล้วกดเครื่องหมาย
+ http://fbtha.epig.eboyule.com/
+cute/
+messagebroker/
+amf
ตรง A ใหญ่ บรรทัดที่ 2 นับจาล่างขึ้นบน
ด้านขวาเลือก Response
หาคำว่า SWITCHSCENE แล้วจดตัวเลขไว้ครับ********
3 กด เบรกที่โปรครับ
4 กดรีเฟสหน้าเกมส์ใหม่ครับ
5 มันจะเด้งไปที่โปรกด Execute 1 ทีครับ
6 ไปที่ด้านขวาเลือกแท็บ Edit Respone เลือก AMF ด้านล่าง
7 หา Player แล้วเข้าไปใน Player
แล้วหา UID แล้วแก้เป็นสตริง เอาไอดีเพื่อนมาใส่ครับ
8 หา PF_LEVEL แก้เป็น สคริง แล้วใส่ 0 ลงไป (โรงงาน)
9 หา PIGPENLEVEl แก้เป็น สคริง แล้วใส่ 0 ลงไป (คอก)
หา MANGERLEVEL ล่างเกิบสุด แก้เป็น สคริง แล้วใส่ 0 ลงไป(ราง)
10 ปลดเบรกตรงจุดสีแดงข้างบน
11 กด Execute
12 รอโหลดเกมส์ให้เสร็จ
13 กดเบรกอีกครัง ถ้ามีเครืองหมายถูกเอาออกก่อนครับ
แล้วคอ่ยติ๊กใหม่อีกครั้ง
14 เปิดร้านค้า มันจะเด้งมาที่โปร
ให้กด Execut ไป1ที ไปที่ดูด้านขวาเลือกแท็บ Edit Respone เลือก AMF ด้านล่าง
ให้ หา CONSTRUCTIONLIST

******ปกติมันราคา 29E ระบบจะไม่ยอมให้ซื้อ หรือ LEVEL ไม่ถึงก็ไม่ยอมให้ซื้อครับ
ก้ต้องแก้ร้านค้าให้สามารถกดซื้อได้ครับ******

แก้ดังนี้ คอกหมู 2 [0]LEVEL 1 ERICE 0 PRICE 0
คอกหมู 3 [1]LEVEL 1 ERICE 0
คอกหมู 4 [2]LEVEL 1 ERICE 0
โรงงานแปรรูป 2 [3]LEVEL 1 ERICE 0 PRICE 0
โรงงานแปรรูป 3 [4]LEVEL 1 ERICE 0
รางหมูทอง [5]LLEVEL 1 ERICE 0
ฟาร์ม2 [12]LLEVEL 1 ERICE 0

15 ปลดเบรกตรงจุดสีแดงข้างบน แล้วกด Execute
16 แล้วทำการซื้อคอกทีละคอก ตามลำดับ
คอกหมู 2
คอกหมู 3
คอกหมู 4
ฟาร์ม2
โรงงานแปรรูป 2
โรงงานแปรรูป 3
รางหมูทอง
*****ซื้อคอกหมู 4 เลยก็ได้ครับ ********
17 แล้วทำการ รีหน้าเว็บอีกครั้ง ไปดูผลที่คอกเพื่อน


18 เป็นอันเสร็จ แล้วรองไปดูคอกที่เราทำไว้ จะเห็นผลตามที่ต้องการ (ถ้าทำไม่ผิดขั้นตอน)
********หมายเหตุ*******ไอดีคนทีทำให้ระวังเสียE นะครับ

jahkung:
 >:(1234566

jahkung:
1234567

jahkung:
12345678

jahkung:
 :-*1234568

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป